Informacja sanitarna

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się Kooronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Uprasza się o zachowanie bezpiecznej odległości w kontaktach z naszym personelem.

W sytuacjach niewymagających bezpośredniej obecności na terenie firmy preferuje się kontakt telefoniczny (np. umówienie wizyty, sprecyzowanie usterek), jednocześnie bezwzględnie zakazuje się poruszania po warsztacie i miejscach do tego nieprzeznaczonych. Osoby przebywające na obiekcie, wzywa się do przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych m.in.: częste mycie rąk, unikanie miejsc publicznych, przywitanie bez podawania rąk.

Swój apel kierujemy również do kierowców poruszających się w ruchu Międzynarodowym. Będąc na terenie zakładu w celu minimalizacji ryzyka – pozostań w samochodzie bądź w miejscu wyznaczonym dla gości.

Prosimy o wyrozumiałość i solidarność
Zespół AUTOMAX

Wszelkich informacji udzielimy telefonicznie lub poprzez e-mail:
(048) 668-12-25
(048) 668-22-05
604 257 714
609 363 631

serwis@puh-automax.pl
artur.samborski@puh-automax.pl
tomasz.skorupski@puh-automax.pl
zaneta.tolczyk@puh-automax.pl

telefon Stacja Kontroli pojazdów:
(048) 668-00-16